Město Jindřichův Hradec

jh_znakNejvětší podpory dopřává našemu klubu Město Jindřichův Hradec, díky němuž se nám podařilo v posledních dvou letech zrekonstruovat hřiště, částečně současné zázemí a získat nový plastový povrch. Nejedná se samozřejmě pouze o toto, ale i o dlouhodobou podporu finanční, bez níž bychom nikdy nedosáhli takových výsledků a úspěchů, jakých jsme dosáhli v posledních zlatých 5 letech.

Díky akcím pro mládež, kterých se také účastníme, máme možnost oslovit větší počet dětí a zároveň i rozšiřovat svou hráčskou základnu. Město všeobecně podporuje jakoukoliv sportovní činnost a to hlavně pro mladé, čehož si také vážíme a ztotožňujeme se s tímto postojem.

Rádi bychom nejenom kvůli sobě, ale i kvůli dobré propagaci města dosáhli dalších skvělých výsledků a je nám jasné, že samotní to nezvládneme.